Rybářský řád

1. PŘED ZAPOČETÍM LOVU

Lovící je před započetím lovu povinen se seznámit s pravidly rybolovu a rybářským řádem.

2. DENNÍ DOBA LOVU

Denní doba lovu je stanovena od 6:00 do 23:00hod. Hodiny lovu platí pro čas, který je platný (letní či zimní).

3. POVINNÁ VÝBAVA

Podběrák, vezírek, vyprošťovač háčků, míra ke zjištění délky ryby, podložka pod ryby, desinfekce.

4. PONECHÁNÍ RYB

Lovící na krátkodobou povolenku jednodenní má právo ponechat si jeden kus z vyjmenovaných ryb celkem a po ukončení lovu povolenku odevzdat v místě vydání nebo do schránky tomu určené. Při ulovení a ponechání si vyjmenované ryby je lovící povinen neprodleně zapsat druh a délku nesmazatelným způsobem do výkazu úlovků a tím končí doba lovu. Pokud budete chtít v lovu pokračovat, musíte si zakoupit novou povolenku.

Je přísně zakázáno vyměňovat zasakovanou rybu. Ulovené ryby, pokud si je lovící neponechá, je povinen neprodleně vrátit zpět do vody. S rybami je vždy nutno zacházet šetrně.

Majitel celoroční povolenky si smí ponechat jeden kus vyjmenované ryby týdně (týden = pondělí až neděle) a 10 kusů celkem ročně. Povolenku musí rovněž odevzdat po ukončení její platnosti v místě vydání nebo do schránky tomu určené.

Při ulovení a ponechání si vyjmenované ryby je lovící povinen neprodleně zapsat druh a délku nesmazatelným způsobem do výkazu úlovků.

Je přísně zakázáno vyměňovat zasakovanou rybu. Ulovené ryby, pokud si je lovící neponechá, je povinen neprodleně vrátit zpět do vody. S rybami je vždy nutno zacházet šetrně.

Vyjmenované ryby a jejich stanovená délka, které si při jejich dodržení může lovící ponechat: 

  • Kapr 40cm – 55cm,
  • Amur 50cm – 60cm,
  • Sumec velký 50 - 100cm

Kapr nad 55cm, Amur nad 60cm a ostatní ryby (lín, štika, candát a jiné) ve vodě chyceni jsou celoročně hájeni a při jejich ulovení musí být s nimi šetrně zacházeno a musí být ihned vráceni zpět do vody.

 

5. ZÁKAZ RYBOLOVU PRO DRŽITELE ROČNÍCH POVOLENEK

Ve dnech pořádání soukromých akcí (např. team building, dětské rybářské závody, rybářské tábory a jiné) je lov ryb pro držitele ročních povolenek zakázan. Tyto akce budou vždy dopředu uvedeny v sekci aktuality - soukromé akce nebo na facebooku. Tento den nebudou prodávány ani denní povolenky.

6. OSOBY MLADŠÍ 15TI LET

Osoby mladší 15ti let mohou lovit jen v doprovodu zodpovědné dospělé osoby.

7. PRAVIDLA RYBOLOVU NA RYBNÍKU ARGALAŠKA HVOZDNÁ

  • každý lovící na položenou nebo plavanou smí používat pouze dva pruty s jedním návazcem a jedním jednoháčkem bez protihrotu na jednom prutu,
  • zákaz lovu na srkačku,
  • zákaz chytání na živé nástrahy (červi, žížaly a nástražní rybky)
  • při lovu přívlačí smí lovící použít pouze jeden prut a další pruty nesmí být připraveny k lovu. Použití dvojháčku a trojháčku je povolenou pouze při lovu dravých ryb. 
  • lovící je povinen při vylovování všech ryb použít podběrák.
  • Je zakázáno rozdělování ohně, kuchání a porcování ryb v okolí rybníka.

8. KONTROLNÍ ČINNOST

Kontrolní činnost provádí členové Rybníku Argalaška Hvozdná, policii ČR a městská policie. Při kontrole je lovící povinen se prokázat platnou povolenkou k lovu a průkazem totožnosti. Majitelům zakoupených povolenek k lovu může být při porušení pravidel k lovu povolenka odebrána na místě bez náhrady.

 

MAPA RYBNÍKA - zákaz rybolovu v místě trdliště

mapa-rybnika